www.javanenindiaspora.net

Home
Diaspora Indonesia... IndonesiŽrs in diaspora
Transmigraties Javanen van Java (IndonesiŽ)
Migraties Javanen van Java (IndonesiŽ)
Migraties Javaanse Surinamers
Persoonlijk verhaal 1 Karsih Moekmin
Persoonlijk verhaal 2 Sarmidie
Persoonlijk verhaal 3 Ngatidja Zweers-Padji

Get†the†Adobe†Flash†Player†to†see†this†video.

JavanenInDisapora.Net is een activiteit van
BanyuMili... Javanen van Suriname.
Dť website met heel veel informatie over de taal en cultuur ťn geschiedenis van de Javanen van Suriname.
www.javanenvansuriname.info

Diaspora is een Oud-Grieks woord en betekent verstrooiing of verspreiding. Het geeft de grootschalige verstrooiing of verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld aan. Lange tijd betreft de betekenis van het woord diaspora specifiek de verstrooiing of verspreiding van het Joodse volk. Thans kan men van veel volken spreken van diaspora. Bijvoorbeeld Javanen in diaspora.

Javanen in diaspora is mťťr dan alleen maar de migraties van Javanen van Java (IndonesiŽ) als Javaanse contractarbeiders naar Suriname en de migraties van Javaanse Surinamers naar IndonesiŽ, Nederland en andere landen.

Javanen in diaspora omvat:

Transmigraties van  Javanen van Java (IndonesiŽ) naar andere eilanden van IndonesiŽ

Migraties van Javanen van Java (IndonesiŽ) naar Suriname en andere landen van de wereld

Het gebruik van Javanen bij de aanleg van spoorwegen tussen Amsterdam en Haarlem in 1837 en de aanleg van het Noordzeekanaal in 1865 in Nederland

Migraties van Javaanse Surinamers naar IndonesiŽ, Nederland en andere landen van de wereld

 

 

Javanen in diaspora
maakt deel uit
van het grote geheel van
IndonesiŽrs in diaspora
Diaspora Indonesia

Geschiedenis gevat in een uniek schema

De geschiedenis van Javanen in diaspora vertelt ons mťťr aan de hand te zijn dan alleen maar de migraties van Javanen van Java (IndonesiŽ) als Javaanse contractarbeiders naar Suriname en de migraties van Javaanse Surinamers naar IndonesiŽ, Nederland en andere landen van de wereld.

Deze in breed perspectief opgezette, maar beknopte presentatie kan ons meer duidelijkheid verschaffen welke plaats de geschiedenis van de Javaanse contractarbeiders in Suriname in neemt van deze wereldwijde volkverspreiding. Want dat is de betekenis van diaspora.

Opmerkelijke vermelding in literatuur

Een opmerkelijke vermelding in de literartuur is de definitie: Het gebruik van Javanen bij de aanleg van spoorwegen tussen Amsterdam en Haarlem in 1837 en de aanleg van het Noordzeekanaal in 1865 in Nederland.
Door het ingevoerde Cultuurstelsel op Java (1830-1870) werden Javaanse boeren gedwongen harder te werken om de Nederlandse schatkist te spekken. Hierdoor konden grote projecten als de bouw van wegen, spoorwegen en kanalen in Nederland bekostigd worden. Met de zeer hoge opbrengsten van het Cultuurstelsel werden ook schadevergoedingen mee betaald aan de slavenhouders in Suriname bij de afschaffing van de slavernij.

 

 

 

 
 

 Migratiegeschiedenis Javaanse Surinamers

Javaanse contractarbeiders werden door het Nederlandse koloniale bewind naar Suriname gehaald om op de plantages te werken, nadat de slavernij in Suriname werd afgeschaft in 1863. De eerste Javaanse contractarbeiders kwamen in Suriname aan op 9 augustus 1890, de laatste op 13 december 1939. Vervolgens werd Suriname hun nieuwe vertrekpunt naar nieuwe oorden: IndonesiŽ, Nederland en andere landen van de wereld... maar nu als Javaanse Surinamers. Of beter gezegd... als Surinamers.

Zeer uitgebreide informatie over de taal en cultuur ťn geschiedenis van de Javaanse Surinamers is te vinden op BanyuMili... javanenvansuriname.info.

Persoonlijke verhalen van Javaanse contractarbeiders in Suriname en van hun nazaten

De vier persoonlijke verhalen van Javaanse Surinamers die in deze website zijn opgenomen staan niet op zichzelf, maar dienen als summiere aanvulling op historische gebeurtenissen.
Persoonlijk verhaal 1 is van Javaanse contractarbeiders uit IndonesiŽ woonachtig in Suriname.
Persoonlijk verhaal 2 is van een in Suriname geboren nazaat van Javaanse contractarbeiders die met hun (stief)ouders naar IndonesiŽ is gegaan
Persoonlijk verhaal 3 is van een in geboren nazaat van Javaanse contractarbeiders en woonachtig in Suriname
Persoonlijk verhaal 4 is van een in Suriname geboren nazaat van Javaanse contractarbeiders woonachtig in Suriname en woonachtig in Nederland

 

 


Grotere kaart weergeven