www.javanenindiaspora.net

Home
Diaspora Indonesia... IndonesiŽrs in diaspora
Transmigraties Javanen van Java (IndonesiŽ)
Migraties Javanen van Java (IndonesiŽ)
Migraties Javaanse Surinamers
Persoonlijk verhaal 1 Karsih Moekmin
Persoonlijk verhaal 2 Sarmidie
Persoonlijk verhaal 3 Ngatidja Zweers-Padji

Javanenindiaspora.Net is een activiteit van
BanyuMili...
javanenvansuriname.info

Get†the†Adobe†Flash†Player†to†see†this†video.

Javanen in diaspora maakt deel uit van IndonesiŽrs in diaspora

Javanen in diaspora is mťťr dan alleen maar de migraties van Javanen van Java (IndonesiŽ) als Javaanse contractarbeiders naar Suriname en de migraties van Javaanse Surinamers naar IndonesiŽ, Nederland en andere landen.

Javanen in diaspora omvat:

Transmigraties van  Javanen van Java (IndonesiŽ)
naar andere eilanden van IndonesiŽ

Migraties van Javanen van Java (IndonesiŽ) naar Suriname en andere landen van de wereld

Het gebruik van Javanen bij de aanleg van spoorwegen tussen Amsterdam en Haarlem in 1837 en de aanleg van het Noordzeekanaal in 1865 in Nederland

Migraties van Javaanse Surinamers naar IndonesiŽ, Nederland en andere landen van de wereld

Javanen in diaspora
maakt deel uit
van het grote geheel van
IndonesiŽrs in diaspora
Diaspora Indonesia

 

 

 

Wat betekent diaspora eigenlijk?

Diaspora is een Oud-Grieks woord en betekent verstrooiing of verspreiding. Het geeft de grootschalige verstrooiing of verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld aan. Lange tijd betreft de betekenis van het woord diaspora specifiek de verstrooiing of verspreiding van het Joodse volk. Thans kan men van veel volken spreken van diaspora. Bijvoorbeeld verstrooiing of uitzaaiing van Javanen. Om in die terminologie te spreken: Javanen in diaspora. En wat zegt de literatuur over Javanen in diaspora. Het gaat hierbij niet alleen over de Javaanse contractarbeiders die naar Suriname zijn gegaan om er te werken voor de rijke plantage-eigenaren. De literatuur geeft daar inzicht over.

Wat zegt de literatuur over Javanen in diaspora?

het ronselen en transporteren van Javanen uit Java (IndonesiŽ) door Nederlandse koloniale overheersers in de periode 1890 tot en met 1939 naar Suriname.
Javaanse contractarbeiders moesten op de plantages werken, waar tot 1 juli 1863 (afschaffing van de slavernij) de slaven het zware werk deden.

het gebruik van Javanen bij de aanleg van spoorwegen tussen Amsterdam en Haarlem in 1837 en de aanleg van het Noordzeekanaal in 1865 in Nederland.

 

Positie Javanen in diaspora binnen het grotere geheel van Diaspora Indonesia... IndonesiŽrs in diaspora

 

 

 

 

 

 

 

Javanen in diaspora

Transmigraties van Javanen van Java (IndonesiŽ) naar andere eilanden van IndonesiŽ

Als landbouwkolonisten naar andere eilanden van IndonesiŽ
Het gaat om landbouwkolonisaties, waar de Indonesische regering achter staat. Er werd ook heel veel propaganda voor gemaakt. Zelfs het wayangspel werd ingeschakeld om de Javanen op Java (IndonesiŽ) ertoe te bewegen naar de andere eilanden van IndonesiŽ te verhuizen. Het boek Tanah Sabrang, Land aan de overkant onder redactie van Fons Grasveld vertelt over wayang in een film van Mannus Franken. Deze film werd oorspronkelijk als propaganda gebruikt. Het Transmigratie Pogramma is in 1950 begonnen. Het ministerie van Arbeid en Transmigratie heeft de regie hiervan in handen. In 2005 waren er activiteiten ontplooid onder andere in het kader van 55 jaar Transmigratie.

Migraties van Javanen van Java (IndonesiŽ) naar andere landen van de wereld

Als contarctarbeiders naar Nieuw-CaledoniŽ
Nieuw-CaledoniŽ is een eiland in de Stille Oceaan dat ligt ten noordoosten van AustraliŽ. Na de Tweede Wereldoorlog werd het een Frans gebiedsdeel. Het aantal Javanen dat er woont, is 6.750 volgens de telling van 1987. Tussen 1900 en 1938 gingen Javanen als contractarbeiders naar Nieuw-CaledonŽ. Zij spreken naast het Frans, de algemene voertaal van Nieuw-CaledonŽ, ook nog Javaans.

Op 26 februari 1896 kwamen 170 Javanen als contractarbeiders in Nieuw-CaledonŽ aan. Zij werden in de nikkelmijnen tewerkgesteld. Nieuw-CaledonŽ is een eiland in de Stille Oceaan ten noordoosten van AustraliŽ. Na de Tweede Wereldoorlog werd het een Frans gebiedsdeel. Er wonen naar schatting 7000 Javanen. Zij spreken naast het Frans, de algemene voertaal van het eiland ook nog Javaans. Foto: Familie Sukendar uit Nieuw-CaledoniŽ.
Bezoek de website familie Sukendar... Iisskandar.multply.com

In 1825 kwamen Javanen als arbeiders in Singapore aan waar zij tewerkgesteld werden op de rubberplantages en bij de aanleg van spoor- en autowegen. Zij kwamen uit Midden-Java, Kampoeng Jawa was de eerste vestigingsplaats aan de oever van de rivier Rochor in Singapore. Later verspreiden zij zich naar andere gebieden in Singapore. De ongetrouwde mannen trouwden met de lokale vrouwen of vrouwen van andere migrantengroepen. Kallang Airport staat ook bekend als eeen Javaanse vestigingsplaats. In Kallang leefden de Javanen zij aan zij met MaleisiŽrs en Chinezen.
Informatie verkregen van Lisbet Kurniawati, IndonesiŽ.

Javanen als slaven in Cape Malay in Zuid-Afrika
Cape Town is een etnische gemeenschap in Zuid-Afrika. Vroeger heette het Cape Malay.
De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) heeft tussen 1641 en 1824 IndonesiŽrs, waaronder Javanen, als slaven naar dit gebied in Zuid-Afrika getransporteerd. En ook slaven uit Madagaskar. Zij vormen samen de voorvaderen van de eerste 'gekleurde gemeenschappen' in Zuid-Afrika. Cape Town, eerder bekend als Kaap de Goede Hoop, werd door de VOC gesticht en gebruikt als tussenstophaven voor de schepen die naar Nederlands Oost-IndiŽ gingen. Bron: Wikipedia.

Als contractarbeiders naar Suriname
De eerste Javanen gingen vanuit IndonesiŽ niet rechtstreeks naar Suriname. Met de Prins Alexander en de Prins Willem II werden ze naar Nederland verscheept. Daar stapten ze over in de Koningin Emma. Op 9 augustus 1890 arriveerde de Koningin Emma met 94 Javaanse contractarbeiders in de haven van Paramaribo. Het betrof 61 mannen, 31 vrouwen en 2 kinderen. Deze eerste Javaanse contractanten waren in de vorm van een experiment en op particulier initiatief naar Suriname aangevoerd. Dit experiment bleek geslaagd te zijn, waarna de Javaanse immigratie van overheidswege ter hand werd genomen. Op deze manier werd de continuÔteit van het aanbod aan arbeidskrachten in Suriname gewaarborgd. Het volgende schip, het S.S. Voorwaarts, verliet Java met 614 Javanen aan boord en meerde op 16 juni 1894 in Paramaribo af.

Wereldtentoonstelling in 1883 in Amsterdam
Javanen werden naar Nederland gehaald om het Javaanse dorp te bemensen en gamelan te spelen in het Javaanse dorp.

Wereldtentoonstelling in 1889 in Parijs
Het Le Village Javanaise, een inzending van de Nederlandse regering, werd bewoond door zestig Javanen. Zij vulden hun dagen met batikken, hoeden vlechten en het bereiden van rijsttafels. Ook werden er dansen uitgevoerd door danseressen van het Hof van Surakarta (Solo).

Migraties van Javaanse Surinamers naar IndonesiŽ en Nederland en naar andere landen van de wereld

 

Naar IndonesiŽ
1954 'Groep van Tongar', Javaanse Surinamers naar Tongar op West-Sumatra (IndonesiŽ)
De term 'Groep van Tongar' heb ik zelf bedacht om aan te geven dat het gaat om de groep Javaanse contractarbeiders, die na hun contractperiode, in 1954 uit Suriname naar IndonesiŽ (West-Sumatra) ionder leiding van
Salikin Hardjo vertrokken zij met het schip Langkuas. Ze vestigden zich in Tongar, een dorp op West-Sumatra (IndonesiŽ). Aangewezen door de Indonesische regering. Tongar staat nu onder de lokale bevolking op West-Sumatra bekend als desa Suriname. De nakomelingen van deze 'Groep van Tongar' gingen later naar Java. Na de 'Groep van Tongar' gingen nog meer Javaanse Surinamers rechtstreeks naar Java. Hieronder namen en adressen van Javaanse Surinamers die naar IndonesiŽ zijn gegaan:
Namen en adressen van Javaanse Surinamers die in IndonesiŽ wonen

Naar Nederland
1975 In de jaren zeventig kwamen ongeveer 25.000 Javaanse Surinamers naar Nederland.
In de eerste helft van de jaren zestig gingen de eerste nazaten van Javaanse contractarbeiders naar Nederland. In 1967 was slechts een handjevol Javaanse Surinamers die zowel in Den Haag als in Amsterdam woonde. In 1969 woonden er ongeveer twaalf Javaanse Surinamers in Rotterdam. Grote stromen Javaanse Surinamers kwamen vlak voor en na de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975. Dat jaar is dan waarschijnlijk het officiŽle jaar van de Javaanse migratie naar Nederland. Thans wonen er ongeveer 30.000 Javaanse Surinamers in Nederland.

Naar Frans-Guyana
1957 'Groep Untung Danoesastro', Javaanse Surinamers naar Sinnamary in Frans-Guyana
De term 'Groep Untung Danoesastro' heb ik ook zelf bedacht om aan te geven dat het gaat om de migratiegolf onder Javaanse Surinamers in 1957 naar Frans-Guyana onder leding van Untung Danoesastro. Hij verliet volgens de Historische Database Suriname (HDS) in 1957 Suriname met zijn tweede vrouw en jongste twee kinderen Ringghit DaniŽl, TalŤn Maria samen met ongeveer 150 Javanen waar hij tot zijn overlijden woonachtig was. Deze groep Javaanse Surinamers streek neer op het plaatsje Sinnamary in Frans Guyana. Untung Danoesastro overleed in 2002 op 88 jarige leeftijd in Sinnamary en hij is ook daar begraven. Begin jaren zestig en voor en na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 gingen ook grote groepen Javaanse Surinamers naar Frans-Guyana.

Naar De Verenigde Staten van Amerika
Javaanse Surinamers hebben hun geluk gevonden in Amerika.
Lees de masterscriptie van Astrid Runs (Nederland): Surinamese immigrants in the United States of America. A Quest for Identity

Download PDF-bestand: Surinamese immigrants in the United States of America. A Quest for Identity

Naar andere landen van de wereld
Javaanse Surinamers wonen in Duitsland, BelgiŽ, Spanje, Guyana, BraziliŽ, Venezuela, Aruba, Bonaire, Curacao, en Saba.

Het gebruik van Javanen bij de aanleg van spoorwegen tussen Amsterdam en Haarlem in 1837 en de aanleg van het Noordzeekanaal in 1865 in Nederland

Cultuurstelsel Nederlands koloniaal bewind in IndonesiŽ
Door het ingevoerde Cultuurstelsel op Java (1830-1870) werden Javaanse boeren gedwongen harder te werken om de Nederlandse schatkist te spekken. Hierdoor konden grote projecten als de bouw van wegen, spoorwegen en kanalen in Nederland bekostigd worden. Met de zeer hoge opbrengsten van het Cultuurstelsel werden ook schadevergoedingen mee betaald aan de slavenhouders in Suriname bij de afschaffing van de slavernij.

 

In het nieuws

 

Congres Diaspora Indonesia

Van 6 tot en met 8 juli 2012 heeft het eerste Indonesische diaspora Congres plaatsgevonden in Los Angelos USA. Op initiatief van de Ambassadeur van IndonesiŽ in Washington D.C. Dino Patti Djalal. De deelnemers komen uit alle hoeken van de wereld. Overal in de wereld wonen en werken IndonesiŽrs. En ook mensen die hun roots in IndonesiŽ hebben. Tijdens het congres zijn er ontmoetingen met parlementariťrs van IndonesiŽ en met de ministers voor onderwijs en cultuur. Het congres werd afgesloten met de aanname van een achttien punten tellende declaratie. De rode draad was de bewustwording bij de diaspora, van de betekenis en waade die zij vertegenwoordigen voor de Republiek IndonesiŽ. De declaratie betrof hoofdzakelijk een bevestiging hiervan en een commitment van de diaspora om deze belangrijke rol te vervullen.
Bezoek de website van de organisatie... www.diasporaindonesia.org.

Drie Surinamers op Indonesisch Diaspora Congres

Bron www.starnieuws.com.
Lees het complete artikel in het pdf-bestand van BanyuMili
Drie Surinamers bevonden zich tussen de ruim 2000 IndonesiŽrs en hun afstammelingen op het diaspora congres dat dit land heeft gehouden in Los Angeles. De voormalige Surinaamse ambassadeur in IndonesiŽ Angelic Alihusain-Del Castilho, majoor Edward Redjopawiro en Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad, directeur van het Nationaal Archief Suriname zijn onder de indruk van de bijeenkomst. Dit congres vond plaats van 6 tot 8 juli op initiatief van de ambassadeur van IndonesiŽ in Washington D.C. Dino Patti Djalal. De deelnemers kwamen vanuit alle hoeken van de wereld naar dit eerste congres, met als thema: ďThe power of harmony in diversity. Unleashed worldwide.Ē In de VSA alleen wonen er ruim 150.000 IndonesiŽrs en/of afstammelingen van IndonesiŽrs. Ook in Suriname bevindt zich een aanzienlijk deel van de Indonesische diaspora, rond de 17-20% van onze bevolking bestaat uit personen met hun Ďrootsí in IndonesiŽ. Foto: Angelic Alihusain-Del Castilho in gesprek met Dino Patti Djalal, initiatiefnemer van het congres.